top of page

FÖLD KÉPEK


"Inspirációul ahhoz a tapasztaláshoz nyúltam, amellyel akkor találkozik az ember, amikor egy olyan útszakaszon jár, amelyet rajta kívül más is tapos. Egyfajta gyalogút, amely azért és aképp alakul, hogy mennyien, merre tartanak rajta. Az ilyen utakat az ember formálja, használatának következménye a fű kikopása az adott területen. Ez az út, azt a földet teszi láthatóvá amely egykor tápanyagot biztosított a rajta lévő növényzetnek, és ha nincs a használatból adódó újra és újra kikoptatása, ismét képes az élet biztosítására.


A föld út képének kiragadása meglehetősen sok interpretációt vonhat maga után. Tekinthetjük egyfajta helyzet szülte praktikus megoldásnak, belenyúlásnak a természetbe, de ugyanakkor valamennyire természetes folyamatnak is, hiszen az ember a jelenlétének csupán bizonyítékát, ha úgy tetszik, lenyomatát hagyja a természetes aljnövényzeten. Az út amely általunk koptatott, amelyet mi formálunk használhatunk során a mi felelősségünk, ugyancsak annak alakítása, vagy éppen visszaadása a természetnek.


Hogy miként járhatunk egy úton, és mi mindent tehetünk annak fenntarthatóságáért, azt a HybridCycle program is jól prezentálja, hiszen ha úgy vesszük “a művészet egy felesleges szükségesség”(Pajor Tamás), de azzal, hogy milyen eszközökhöz nyúlva hozzuk létre, a létrejöttének is adunk valamiféle hasznosságot, a mű lesz az eszköz is egyben és az alapanyag felhasználása, átformálása a céllá is válik."

Szigeti Anett Zsófia

A Second Life rezidenciaprogram lehetőséget biztosít arra, hogy a fenntarthatóság és a körforgásos gondolkodás iránt érdeklődő művészek megismerjék és sajátos művészeti koncepciójukon keresztül megmutassák a hulladékban rejlő értéket és lehetőséget.

a Second Life rezidencián

A Second Life rezidenciaprogram lehetőséget biztosít arra, hogy a fenntarthatóság és a körforgásos gondolkodás iránt érdeklődő művészek megismerjék és sajátos művészeti koncepciójukon keresztül megmutassák a hulladékban rejlő értéket és lehetőséget.

Szigeti Anett Zsófia
a Second Life rezidencián
bottom of page